Voorwaarden

De huurder haalt tenzij anders afgesproken  het opblaasfiguur op het afgesproken tijdstip zelf op, en dient het figuur op het afgesproken tijdstip weer schoon, droog en compleet in te leveren.

De huurder dient bij het ophalen het huurbedrag + borg te voldoen. Huurder dient de pop volgens bijgeleverde voorschriften op te zetten en weer af te breken.

Wanneer het gehuurde figuur niet schoon, droog of compleet wordt ingeleverd zal er een bedrag worden ingehouden van de borgsom voor het droog, schoon en/of compleet maken.

De huurder dient zich bij het ophalen van het opblaasfiguur te legitimeren met behulp van een rijbewijs, paspoort of ID kaart

Huurder is aansprakelijk voor alle schade welke gedurende de huurtijd aan het gehuurde object mocht worden toegebracht. Alle kosten vanwege diefstal, vermissing e.d. zijn voor rekening van de huurder.

Huurder heeft de plicht bij harde wind en/of harde regen het opblaasbare object tijdelijk uit te zetten.